Rodinná vila Brno – venkov

Maximální pohodlí s jedinečnými výhledy a bezprostředním kontaktem s přírodou. Foto MgA. Lenka Mitrenga.