Celosklen?né dve?e VITRUM

sklen?né dve?e VITRUM jsou krásný a moderní prvek v interiéru

Univerzální pro otevírání dovnit? i ven

Ur?ená pro jmenovité vý?ky pr?chod? do 2800 mm

Univerzální pro sádrokarton i zdivo

Subtilní a p?esto tuhá

Výborný pom?r cena / výkon