realizácia 20 ks dverí a skrytých zárubní bez horného nadpražia, vo výške 2 700

mm po strop do kancelárskych priestorov spoločnosti Notino