Posuvná stena DIGERO Haštalská

Byt v Haštalskej

Byt o veľkosti 121 m² sa nachádza v objekte Haštalská 4, č.p. 479 na Starom Meste v Prahe 1.
Predmetný objekt je reprezentatívna nájomnej bytový dom z roku 1902 postavený podľa plánov staviteľa Jána Huga Dvořáka pre Vácslava Havla. V r. 1929 bol v pôdnom priestore zriadený ateliér s bytom pre akad. maliara Ženíška a až v 90. rokoch 20. storočia bol zabudovaný ďalší pôdne byt.

Štúdio acht | Václav Hlaváčik
Adresa: Haštalská 4, Staré Mesto, Praha, Česká republika
Realizácia: 2020
rekonštrukcia interiér

1
1

DORSIS DIGERO posuvná stena

1
1

DORSIS DIGERO posuvná stena

1
DIGERO - posuvné dvere v koľajnici
1

DORSIS DIGERO posuvné industriálnej dvere v koľajnici

1
1

Detail na posuvné dverné krídlo v Bezzárubňové stavebnom puzdre

Bezzárubňové stavebné puzdre pre posuvné dvere a industriálne posuvná stena