Dorsis LINUS – unikátna skrytá podlahová-soklová lišta

Kvalitne realizovaný interiér spoznáme nielen podľa kvality dominantných prvkov, ale podľa dotiahnutia aj zdanlivých detailov k dokonalosti. A maličkosť, podľa ktorej poznáte skutočne precízne prevedenie, je napríklad spojenie podláh so múrmi.

Ideálom moderných interiérov je čistý, ničím nerušený priestor. Bežné podlahové lišty v tomto ohľade narúšajú základnú estetickú požiadavku – súlad medzi jednotlivými prvkami, teda múrom a podlahou. Bežná lišta vystupuje zo steny, málokedy je možné aplikovať lištu, ktorá bude designovo zhodná s podlahou alebo múrom. Skryté podlahové – soklové lišty DORSIS LINUS predstavujú dizajnový prvok, ktorý doťahuje estetickú čistotu k dokonalosti.

Dorsis skrytá podlahová lišta linus

Akú podobu má skrytá vkladka?

Soklovú lištu tvorí skrytý hliníkový profil kombinovaný s designovo variabilnou vkladkou, ktorá vo výsledku tvorí jednu rovinu so stenou – žiadne výstupky, žiadne rušivé prvky. Navyše nie je nutné riešiť žiadne problémy s odlepujúcimi sa alebo odpadávajúcimi lištami v rohoch či prach usadený na samotných lištách.

Vkladku je možné zladiť s podlahovou krytinou, dverami alebo stenou. Štandardom je lakovanie vkladky v ľubovoľnom odtieni RAL, skvelé výsledky je možné dosiahnuť aplikáciou vkladky z podlahovej krytiny alebo rezaných keramických dlaždíc. Výsledkom je soklová lišta v rovnakom dizajne s podlahovou krytinou, teda skutočný minimalizmus v každom detaile. Na vrchole dizajnového rebríčka stojí skrytá soklová lišta LINUS s upravenou vkladkou s LED pásikom – nočné líniové podsvietenie v jednej rovine s podlahou vytvorí skutočne unikátny vizuálny dojem.

vkladky do skrytej soklovej lišty linus

Kedy má zmysel o skrytých podlahových lištách uvažovať?

Skryté lišty sú krásne v moderných interiéroch, ich inštaláciu ale musíme naplánovať už počas stavby alebo rekonštrukcie interiéru. Práve zabudovanie skrytého profilu do steny umožní porovnať lištu na úroveň omietky.

Hliníkový profil lišty sa inštaluje pred finálnymi prácami, designová vkladka až po zaomietaní steny alebo opláštenie SDK. K dispozícii sú frézované koncovky, rohové a schodiskové profily, aby bola inštalácia lišty LINUS univerzálna a bezproblémová.


A ako postupovať pri samotnej montáži?

  • inštaláciu soklovej lišty odporúčame po vyliatí hrubých podláh, anhydridu a stierok; tak docielime požadovanú výšku sokla
  • základom je presné určenie výšky finálnej podlahy, štandardná výška lišty je 60 mm. Pre väčšiu výšku sokla stačí prikotviť profil nad nulovú podlahu, pre nižšie výšky sa profil zapustí pod nulovú podlahu
  • horné hrany profilov soklových líšt musia byť vo vodorovnej línii
  • pred inštaláciou je nutné vodováhou zistiť aj rovinnosť steny a určiť hĺbku usadenia sokla; pri nerovnostiach steny treba lištu vypodložiť od steny tak, aby omietka mala v mieste nerovnosti min. 10 mm

Skrytá soklová - podlahová lišta LINUS použitie na schodisku

  • po zmeraní potrebnej dĺžky sa odreže soklová lišta – pre vonkajší roh zrežeme pod uhlom 45°, pre vnútorný roh prevedieme kolmý rez
  • odrezaná lišta sa umiestni do požadovanej polohy a prilepí na stenu, u SDK priečok sa prikotví samoreznými skrutkami do SDK konštrukcie
  • v mieste nerovnosti murovaných stien a v rohoch miestnosti odporúčame soklovú lištu kotviť aj mechanicky pomocou natĺkacích hmoždiniek
  • pre napojenie sokla k skrytým zárubniam a puzdrom DORSIS sú určené univerzálne pravo-ľavé koncovky; koncovka sa rozreže a umiestni do steny k zárubni a mechanicky ukotví pomocou samorezných skrutiek do profilu zárubne či puzdra
  • po zaomietanie steny či aplikáciu SDK dosiek, maľbe a pokládke finálnej podlahy sa do soklové lišty vloží a prilepí pripravené dizajnové vkladky

Vkladka pre skrytú soklovú lištu DORSIS Linus

VIAC O LÍNUS          FOTOGALÉRIA          DOPYTOVÝ FORMULÁR