Výrobná hala EVVA – GUARD Tišnov

Stavba je umiestnená v lokalite priemyselných areálov medzi dvoma železničnými traťami. Z oboch strán staveniska bola viac-menej rozvoľnená existujúca zástavba bez zjavne definovanej uličnej čiary. K zástavbe sme pristupovali s vedomím potreby maximálnej efektivity využitia plochy.

LAGO showhouse Praha

Dávna idea v modernom kabáte s nábytkom z kolekcie Air a dverným systémom od firmy DORSIS Už pred viac ako 100 rokmi odstránil americký architekt FL Wright štyri steny vymedzujúce miestnosť, aby vznikol kontinuálny priestor s väzbou na exteriér a okolie domu. „LAGO showhouse Praha“ je výsledkom našej snahy o aktuálnu interpretáciu týchto myšlienok.

Ivio očná klinika

Nová očná klinika IVIO našla svoje sídlo uprostred západného Slovenska pri diaľnici D1. Dvojpodlažný moderný objekt na okraji Trnavy poňal operačné a vyšetrovacie priestory kliniky ako aj komfortné zázemie pre 30 zamestnancov a rozsiahle TZB zázemie. Špecifikum dizajnu zdravotníckych zariadení je vo veľmi striktne daných medicínskych, logistických, hygienických a technických limitoch, ktoré sú vyžadované legislatívou aj samotnými špecialitami v odbore oftalmológie. Interiérový dizajn medicínskych priestorov tak musí všetky tieto, často až protichodné požiadavky skĺbiť a výtvarne stvárniť.

Administratívne a prevádzkové zázemie spoločnosti Láník

Novostavba riaditeľstvo je navrhnutá ako vstupná reprezentatívny objekt a nové sídlo spoločnosti. Stavba tvorí novú vstupnú dominantu areálu a prezentuje aktuálne tvár spoločnosti.
Realizácia dverí v skrytej zárubni v Kostole

Realizácia skrytých zárubní v kostole blahoslavenej Marie Restitut

NEBA NAD Lesna Navrhovaný kostol je postavený na pôdoryse kruhu, ktorý je odvekým symbolom neba a večnosti (štvorec oproti tomu odvoláva na zemi a pominuteľnosť). Nebo sa spätne odráža vo veľkom farebnom pásovom okne, ktoré obopína pod strechou kostol. Dá sa tak povedať, že sa kruh vznáša nad Lesná a delegované duchovnej rovine, že sa nad Lesnej vznáša neba.

automatizovaný sklad s administratívnymi priestormi Würth

Dom stroj. Sklad ako dokonalý nástroj. Perfektne fungujúce, dobre namazané a nastavená mašina. "Würth MACHINE" Ostré lakte, ostré jasné línie. Funkčné tvary, nič navyše, nič zbytočného.

Firemné sídlo spoločnosti Eurovia CS

Realizácia 90 kusov dverí a skrytých zárubní.

Firma Baumit v Bratislave.

Mali sme tú česť dodávať dvere do centrály jednej z najúspešnejších značiek stavebných materiálov v Európe firmy Baumit v Bratislave.