Notino BRNO

realizácia 20 ks dverí a skrytých zárubní bez horného nadpražia, vo výške 2 700 mm po strop do kancelárskych priestorov spoločnosti NOTINO