Realizácia dverí v skrytej zárubni v Kostole

Kostol blahoslavenej Marie Restitut

Rímskokatolícka farnosť Brno-Lesná - realizácia dverí a skrytých zárubní

NEBA NAD Lesna
Navrhovaný kostol je postavený na pôdoryse kruhu, ktorý je odvekým symbolom neba a večnosti (štvorec oproti tomu odvoláva na zemi a pominuteľnosť). Nebo sa spätne odráža vo veľkom farebnom pásovom okne, ktoré obopína pod strechou kostol. Dá sa tak povedať, že sa kruh vznáša nad Lesná a delegované duchovnej rovine, že sa nad Lesnej vznáša neba.

Foto: DORSIS

Autor: Atelier Štefan | Marek Ján Štefan

Investor: Rímskokatolícka farnosť Brno-Lesná

Skrytá zárubňa s nadsvetlíkom. Variant po strop.