VILA, Brno Fotografie z realizácie exkluzívnych skrytých zárubní a bezobložkových posuvných dverí s dubovým drásaným obkladom. Foto: Dorsis architekt: