Dorsis LINUS – unikátní skrytá podlahová-soklová lišta

Kvalitně realizovaný interiér poznáme nejen podle kvality dominantních prvků, ale podle dotažení i zdánlivých detailů k dokonalosti. A maličkost, podle které poznáte skutečně precizní provedení, je například spojení podlah se zdmi.

Ideálem moderních interiérů je čistý, ničím nerušený prostor. Běžné podlahové lišty v tomto ohledu narušují základní estetický požadavek – soulad mezi jednotlivými prvky, tedy zdí a podlahou. Běžná lišta vystupuje ze zdi, málokdy je možné aplikovat lištu, která bude designově shodná s podlahou nebo zdí.  Skryté podlahové – soklové lišty DORSIS LINUS představují designový prvek, který dotahuje estetickou čistotu k dokonalosti.

Dorsis skrytá podlahová lišta linus

Jakou podobu má skrytá vkladka?

Soklovou lištu tvoří skrytý hliníkový profil kombinovaný s designově variabilní vkladkou, která ve výsledku tvoří jednu rovinu se stěnou – žádné výstupky, žádné rušivé prvky. Navíc není nutné řešit žádné problémy s odlepujícími se nebo odpadávajícími lištami v rozích či prach usazený na samotných lištách.

Vkladku lze sladit s podlahovou krytinou, dveřmi nebo stěnou. Standardem je lakování vkladky v libovolném odstínu RAL, skvělých výsledků lze dosáhnout aplikací vkladky z podlahové krytiny nebo řezaných keramických dlaždic. Výsledkem je soklová lišta ve stejném designu s podlahovou krytinou, tedy skutečný minimalismus v každém detailu.  Na vrcholu designového žebříčku stojí skrytá soklová lišta LINUS s upravenou vkladkou s LED páskem – noční liniové podsvícení v jedné rovině s podlahou vytvoří skutečně unikátní vizuální dojem.

vkladky do skryté soklové lišty linus

Kdy má smysl o skrytých podlahových lištách uvažovat?

Skryté lišty jsou krásné v moderních interiérech, jejich instalaci ale musíme naplánovat už během stavby nebo rekonstrukce interiéru. Právě zabudování skrytého profilu do zdi umožní srovnat lištu na úroveň omítky.

Hliníkový profil lišty se instaluje před finálními pracemi, designová vkladka až po zaomítání zdi nebo opláštění SDK. K dispozici jsou frézované koncovky, rohové a schodišťové profily, aby byla instalace lišty LINUS univerzální a bezproblémová.


A jak postupovat při samotné montáži?

  • instalaci soklové lišty doporučujeme po vylití hrubých podlah, anhydridu a stěrek; tak docílíme požadované výšky soklu
  • základem je přesné určení výšky finální podlahy, standardní výška lišty je 60 mm. Pro větší výšku soklu stačí přikotvit profil nad nulovou podlahu, pro nižší výšky se profil zapustí pod nulovou podlahu
  • horní hrany profilů soklových lišt musí být ve vodorovné linii
  • před instalací je nutno vodováhou zjistit i rovinnost stěny a určit hloubku usazení soklu; při nerovnostech stěny je třeba lištu vypodložit od stěny tak, aby omítka měla v místě nerovnosti min. 10 mm

Skrytá soklová - podlahová lišta LINUS použití na schodišti

  • po změření potřebné délky se odřízne soklová lišta – pro vnější roh seřízneme pod úhlem 45°, pro vnitřní roh provedeme kolmý řez
  • odříznutá lišta se umístí do požadované polohy a přilepí na zeď, u SDK příček se přikotví samořeznými šrouby do SDK konstrukce
  • v místě nerovnosti zděných stěn a v rozích místnosti doporučujeme soklovou lištu kotvit i mechanicky pomocí natloukacích hmoždinek
  • pro napojení soklu ke skrytým zárubním a pouzdrům DORSIS jsou určeny univerzální pravo-levé koncovky; koncovka se rozřeže a umístí do stěny k zárubni a mechanicky ukotví pomocí samořezných šroubů do profilu zárubně či pouzdra
  • po zaomítání stěny či aplikaci SDK desek, malbě a pokládce finální podlahy se do soklové lišty vloží a přilepí připravené designové vkladky

Vkladka pro skrytou soklovou lištu DORSIS Linus

VÍCE O LINUS          FOTOGALERIE          POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ