Realizace dveří ve skryté zárubni v Kostele

Kostel blahoslavené Marie Restituty

Římskokatolická farnost Brno-Lesná – realizace dveří a skrytých zárubní

NEBE NAD LESNOU
Navrhovaný kostel je postaven na půdorysu kruhu, jenž je odvěkým symbolem nebe a věčnosti (čtverec oproti tomu odkazuje na zemi a pomíjivost). Nebe se zpětně odráží ve velikém barevném pásovém okně, které obepíná pod střechou kostel. Dá se tak říci, že se kruh vznáší nad Lesnou a v přenesené duchovní rovině , že se nad Lesnou vznáší nebe.

Foto: DORSIS

Autor: Atelier Štěpán | Marek Jan Štěpán

Investor: Římskokatolická farnost Brno-Lesná

Skrytá zárubeň s nadsvětlíkem. Varianta po strop.