realizace 20 ks dveří a skrytých zárubní bez horního nadpraží, ve výšce 2 700

mm po strop do kancelářských prostor společnosti NOTINO